กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองยางพิทยาคม