กิจกรรมบล็อคครอส ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมบล็อคครอส ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  ในระหว่างวันที่ 5 – 6  พฤศจิกายน 2563