กิจกรรมรถวิบากการกุศล “ปันน้ำใจสู่บ้านเกิด”

ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดงานกิจกรรมรถวิบากการกุศล “ปันน้ำใจสู่บ้านเกิด”