ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ที่ว่าที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา