ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ อัคคีภัยฯ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังให้เกียรติเยี่ยมชมสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม