รวมลิ๊งค์ห้องเรียน ออนไลน์ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ช่วงปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ


ห้องเรียน ระดับชั้น ม.1


ห้องเรียน ระดับชั้น ม.2


ห้องเรียน ระดับชั้น ม.3


ห้องเรียน ระดับชั้น ม.4

https://www.facebook.com/groups/836953960130370


ห้องเรียน ระดับชั้น ม.5


ห้องเรียน ระดับ ชั้น ม.6

ฝ่ายบริหารวิชาการ   โรงเรียนหนองยางพิทยาคม   044-081071 

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ”