ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองยาง และวัดสามัคคีธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น.

คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองยาง และวัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา