ทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

Slider
Slider