ติดต่อเรา

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 117  ม.4  ตำบล หนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา   30230

โทรศัพท์ / แฟ็กซ์   044-081071 

E-mail : nongyang@nyp.ac.th

E-mail : ผู้ดูแลระบบ  admin@nyp.ac.th

Line official account : @nypschool